โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

           โรงเรียนร่มไทรวิทยา ตั้งอยู่ใน อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสกลนคร ห่างจากจังหวัดสกลนคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 35 กิโลเมตร มีประวัติความเป็นมาดังนี้
           ปีการศึกษา 2537 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา เปิดโรงเรียนสาขาที่ขึ้นตำบลนาม่อง ชื่อว่า “โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สาขามัธยมตำบลนาม่อง” โดยได้รับมอบที่ดินจากสภาตำบลนาม่อง ซึ่งกันไว้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ มีเนื้อที่ 53 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา เป็นที่ตั้งของโรงเรียน ซึ่งอยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ 7 และกิโลเมตรที่ 8 ถนนลาดกะเฌอ-กุดบาก (อยู่กึ่งกลางระหว่างหมู่บ้านนาขาม และ หมู่บ้านโพนงาม ตำบลนาม่อง ) โดยชาวตำบลนาม่องได้ร่วมแรงร่วมใจบริจาคทรัพย์และไม้เพื่อสร้างเป็นสถานที่เรียนได้ 1 หลัง และปีการศึกษา 2537 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน โดยมี นายกุลดิลก โถชัยคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ในขณะนั้นทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโรงเรียนมัธยมสาขา และได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน
           ปีการศึกษา 2540 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2540 โดยมี ฯพณฯ สุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามในประกาศตั้งโรงเรียนโดยชื่อว่า “โรงเรียนร่มไทรวิทยา”
           ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนร่มไทรวิทยา ได้เข้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
           เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ได้ถ่ายโอนสถานศึกษาไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดย อปท.ที่รับโอนคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (อบจ.สกลนคร) ในการทำพิธีส่งมอบและรับมอบการถ่ายโอนสถานศึกษาได้มีขึ้น ที่ห้องประชุมอาคารไทรทอง โรงเรียนร่มไทรวิทยา โดยมี นายวัชรพงศ์ สุขรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นผู้ส่งมอบสถานศึกษา และ นายวีรศักดิ์ พรหมภักดี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเป็นผู้รับมอบสถานศึกษา โดยมี ส.ส.สาคร พรหมภักดี, นายอำเภอกุดบาก หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอกุดบาก, สมาชิกสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่อง, สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และแขกผู้มีเกียรติในเขตจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นสักขีพยาน

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 66,087 Today: 3 PageView/Month: 29

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...